Back to Top

Planet inter logistics - ได้เปิดช่อง Youtube เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจ

ทางผู้บริหาร บริษัท Planet inter logistics co.,ltd ได้เล็งเห็นและร่วมเสนอแนวคิด ในการจัดทำ ช่องทางเพื่อให้ความรู้ ในการนำเข้า – ส่งออก สินค้าแก่บุคคลทั่วไป เพื่อหวังว่า จะได้เห็น บุคคลรุ่นใหม่ที่อยาก ทำธุระกิจต่าง ได้ประโยชน์ จากการนำเข้า ส่งออก สินค้ามากที่สุด รวมทั้ง Content จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละ EP โดย EP.1 เป็นการแนะนำ บริษัท เพื่อให้ บุคคลที่ได้เข้าชมนั้น ทราบว่า ทางเรามีตัวตนอยู่จริง ทีมงานจริง มีบริการนำเข้า ส่งออก และ บริการชิปปิ้ง จริง ด้วยประสบการณ์ของพนักงาน ที่ ทำงานด้านนี้มากว่า 10 ปึ เป็นอย่างน้อย ทางผู้บริหารจึงเชื่อแน่ว่า ทุกท่าน จะได้รับประโยชน์สูงสุด

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ