Back to Top

Planet inter logistics - เพิ่มช่องทางการติดต่อ ด้วย Line

Planet inter logistics – ได้ทำการ เพิ่มช่องทางการติดต่อ ด้วย Line เพื่อให้ตอบสนองกับ สังคมในยุคปัจจุบัน และ เพื่อลดเวลาในการโทร หรือ รอ สาย ทาง Planet inter logistics ได้จัดตั้งทีมงานที่มีประสบการณ์สูง เป็นผู้คอยให้บริการ หรือ ตอบคำถามผ่านทาง Line ทางเราจึงมั่นใจว่า สามารถ ให้การสนับสนุนลูกค้าได้อย่างเด็มประสิทธิภาพ