พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
ตามที่ บริษัท แพลนเน็ต อินเตอร์ โลจิสติคส์ จำกัด

ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์

ณ วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง

ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีเถาะ

เวลา ๑๐.๓๐ น. ฉลองสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน และ

ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญ

เวลา ๑๒.๐๐ น. เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. พร้อมเพรียงกัน ณ พระอุโบสถ

เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

#กฐินพระราชทาน๒๕๖๖ #วัดพุทไธศวรรย์ #พระอารามหลวง #พระนครศรีอยุธยา